2017-01-28

264: Räddningsplanka (33/365)


Räddningsplankan är plankan som håller allt annat på plats.

2 kommentarer: