2017-01-27

150: I centrum (31/365)


I centrum av det gamla kvarnhjulet står en vägvisare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar