2017-02-18

315: Synlig (48/365)


Jag följer vandringsleden, spanande efter nästa markering. Någon har målat en ny markering på den gamla eken. Lavarna har varit där i hundratals år, men de har fått lämna plats för att markeringen ska vara synlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar