2017-04-13

269: Sammanhållning (65/365)


En myrstack kan bestå av flera miljoner individer. Varenda en av alla dessa individer har sin egen roll att spela för att samhället ska fungera. I en till synes kaotisk myrstack behövs det sammanhållning för att allt ska fungera.

1 kommentar: