2017-01-05

310: Stöd i livet... (4/365)


Ett par 47:or är ett utomordentligt stöd i livet.

Jag måste också erkänna att tolkningen av temat faktiskt inte är min idé, det här är min tolkning av Kikksons tolkning! :)

1 kommentar: