2017-01-05

351: Vissen (5/365)


En torr och vissen rest från 2016, men den innehåller liv som blir till ny grönska under 2017.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar