2017-08-03

103: Föråldrad (92/365)


Forte de São João Baptista är en försvarsanläggning som initierades av kung Manuel av Portugal år 1502, men själva byggnationen påbörjades först i mitten av 1600-talet. Fortet byggdes ovanpå det övergivna klostret Misericórdia da Berlenga och efter ett antal missöden blev det klart 1678. Fortet var strategiskt viktigt och användes till mitten av 1800-talet, men sedan förföll det. I mitten av 1980-talet renoverades det och är i dag en stor turistattraktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar