2017-08-03

14: Badort (93/365)


Atlanten utanför Nazaré är kall även i juli, men det trots det är det en av de trevligaste badorterna i Portugal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar